Perkhidmatan yang terdapat di Bank Negara Malaysia LINK

Perkhidmatan yang terdapat di Bank Negara Malaysia LINK

  • Menerima pertanyaan am dan aduan orang ramai dalam hal-hal yang berkaitan dengan sektor kewangan;
  • Menyediakan maklumat berkenaan aspek pengawalseliaan produk dan perkhidmatan perbankan dan insurans, pembiayaan PKS, perbankan Islam dan takaful serta pentadbiran pertukaran asing;
  • Menerima permohonan yang berkaitan dengan pentadbiran pertukaran asing dan memberikan maklumat serta penjelasan mengenai perkara yang berkaitan dengan pentadbiran pertukaran asing;
  • Rujukan bagi maklumat kredit peribadi melalui Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS);
  • Menukar wang kertas yang rosak; dan
  • Jualan penerbitan Bank Negara Malaysia.

Penerbitan Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia menerbitkan pelbagai buletin statistik dan ekonomi, serta Laporan Tahunan dan juga penerbitan dalam bentuk CD-ROM. Harga bagi penerbitan tersebut boleh didapati di Kaunter Penerbitan di Bank Negara Malaysia LINK.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About imah rahimah

“A Person with a PASSION is someone who is WILLING to add value, FOCUS on customer for LIFE & be RESPONSIBLE..to make a DIFFERENCE & achieve EXTRAORDINARY” Its me....Rahimah Abu Bakar AL BARR PREMIER 600 Jalan Serunai 11 Taman Saleng 81400 Senai, Johor Tel : 07-5900372 Fax : 07-5984605 HP : 0137410301 , 0197760960 , 0197910960 email : oa.albarr@gmail.com
This entry was posted in Pengurusan HUTANG. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>